Nasze motto:
"Ubezpieczenia są po to, aby w razie nieprzewidzianego
zdarzenia losowego uzyskać należne odszkodowanie,
które zrekompensuje poniesione straty ..."