Po co Firmy Odszkodowawcze ?

Po co te Firmy Odszkodowawcze?

Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe, zgodnie z wewnętrznymi procedurami, które zwyczajowo obowiązują w Polsce, zaniżają wartość szkody od 30% - 80%.

Filozofia tego działania jest prosta: " Pobierać jak najwyższe składki i wypłacać jak najniższe odszkodowania". Nie należy się obrażać –  jest to normalne działanie ekonomiczne przedsiębiorstwa nastawionego na zysk.

Profesjonalne firmy odszkodowawcze dochodzące odszkodowań, są niekiedy  jedyną deską ratunku dla osób, które nie są merytorycznie przygotowane do prowadzenia tego rodzaju postępowań.

Tylko rzetelna i należyta wiedza prawna oraz znajomość skomplikowanych procedur ubezpieczeniowych, pozwala na uzyskanie należnego, godziwego odszkodowania.

Tu często pojawia się zarzut:

" Ale te firmy biorą 25% od wygranego odszkodowania, a czasem nawet więcej!"

Proszę zastanowić się na czym nam naprawdę zależy?

Często pokutuje pogląd:

"Sam nie dostanę, ale nikt na mnie nie będzie się dorabiał!".

Ok. Wszystkie poglądy należy uszanować, również i takie podejście do sprawy, ale...

Czy nie lepiej byłoby zmienić tok myślenia na:

 "Ktoś zarobi za dobrze wykonaną pracę, a ja dostanę wysokie, należne odszkodowanie"

Zdecydowanie proponujemy właśnie taki sposób myślenia, a wówczas będzie można uniknąć wielu niepotrzebnych problemów.