Rehabilitacja

Wdrożenie modelu zajęć rehabilitacyjnych zostanie oparte o analizę możliwości zdrowotnych mieszkańców.

Przewidywane jest prowadzenie rehabilitacji medycznej połączonej z programem profilaktyki zdrowotnej dla osób starszych poprzez wdrożenie zajęć z porannej gimnastyki grupowej w podgrupach sklasyfikowanych ze względu na poszczególne rodzaje schorzeń i wiek.

Poza grupowymi zajęciami dostosowanymi w sposób uniwersalny do poszczególnych wyselekcjonowanych grup, przewidywane jest prowadzenie zindywidualizowanych zajęć pod kierunkiem personalnego rehabilitanta, celem wdrożenia zindywidualizowanego modelu rehabilitacji, specjalnie opracowanego do określonego mieszkańca.