Dołącz do nas

Dokumenty które należy mieć przy przyjęciu mieszkańca:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • dowód osobisty osoby podpisującej umowę
  • historia choroby mieszkańca oraz karty informacyjne z wcześniejszych pobytów w szpitalu /jeśli takie posiada przyszły mieszkaniec
  • zaświadczenie lekarskie o aktualnie zażywanych lekach
  • orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności /jeżeli zostało wydane